Aneta Strzałkai

Life in the real world is too uncomfortable for me, hence my love for fashion and the need to create which has the power of transforming the environment. My interests and inspirations include music, art and everything that depicts and beautifies the world.

Życie w rzeczywistym świecie, jest dla mnie zbyt niewygodne, stąd moja miłość do mody i potrzeba tworzenia, które ma w sobie siłę przekształcania otoczenia. Mam zamiłowanie do muzyki, sztuki i wszystkiego co obrazuje i upiększa świat.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message